Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

božie muky

Pri božej muke za dedinou. Čimany (okr.Žilina), 1. polovica 20. storočia. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto K.Plicka.

drobné sakrálne objekty vo forme dreveného alebo murovaného stĺpa s nikou/skrinkou pre sošku. Ich počiatky spadajú do rozhrania stredoveku a novoveku, architektonická rozvinutosť do 18. a 19. storočia. Vznikali ako pamätníky šťastných i tragických udalostí v živote dedinskej pospolitosti, rodín i jednotlivcov, akými sú morové a cholerové epidémie, uzdravenie z choroby, prežitie nehody, uctenie zomretých, uzmierenie sporov a iné. Umiestňovali sa uprostred dediny, pri rodinných domoch, na výpadových a krížnych cestách, na hraniciach chotárov a iných významných a povesťami opradených miestach. Boli dielom vidieckych remeselníkov, niesli výrazné znaky výtvarnej kultúry ľudovej proveniencie.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: ---
Literatúra: Liszka, J.: Archív drobných sakrálnych pamiatok. In: Slovenský národopis 51, 2003, str.515-523.

galéria