Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

ľalia

Motív ľalie z rezbárskej výzdoby črpačky. Gemer, 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto  A. Kováčková

(Lilium L.)

kultúrna rastlina so zvonovitými kvetmi. Ako okrasná a liečivá rastlina bola populárna už v stredoveku. V cirkevnej symbolike vyjadrovala svätosť, nepoškvrnenosť Panny Márie. V nadväznosti na ňu je biela ľalia v ľudových piesňach obrazom mladého dievčaťa. Ako dekoratívny motív sa často vyskytuje v heraldike a textilných vzoroch. Do ľudovej ornamentiky prenikla pravdepodobne z renesančných predlôh. Bola obľúbenou kvetinou dedinských záhrad. Jej lupene sa používali na hojenie rán a v kozmetike.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: kozmetika
Literatúra: Danglová, O.: Florálne motívy v ľudovom umení. In: Danglová, O. – Zajonc, J. (ed.): Dekoratívny prejav - tradícia a súčasnosť. Etnologické štúdie 6. Veda, Bratislava 1998, s. 21-35.
Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Vydavateľstvo Veda. Bratislava 2001.

galéria