Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

čutora

Čutora. Západné Slovensko, 1. polovica 19. storočia. Prevzaté z Pišútová, I.: Fajansa.Tatran. Bratislava 1981,  obr. 176

(kuľač, verešďúr, hrkáč)

1. poľná alebo cestovná fľaška na tvrdý alkohol alebo iný nápoj, hrnčiarska, fajansová, kameninová, kovová, sklená alebo drevená okrúhleho, vypuklého alebo splošteného tvaru s obsahom od 0,5 do 2 l, na jednej, dvoch alebo štyroch nôžkach. Úzke hrdlo so zátkou máva niekedy dva otvory na prevlečenie šnúrky. Hrnčiarske, fajansové a kameninové čutory sa zdobili maľbou, sklené bývali plasticky tvarované z formy, kovové zdobené rytím. Bohato zdobené boli aj tokársky vyhotovené drevené čutory;

2. názov dlhej násadky na fajku.

Autor: Irena Pišútová

Pozri aj: ---
Literatúra: Polonec, A. - Turzová, M.: Pukanská keramika. Martin 1962.
Pišútová, I.: Fajansa. Bratislava 1981.
Plicková, E.: Krása hliny. Tri storočia tradičného hrnčiarstva na Slovensku. Bratislava 1996.
Turzová, M.: Belujské hrnčiarstvo. Martin 1990.

galéria