Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

bábika

Handrové bábiky - popky. Zamagurie, polovica 20. storočia. Prevzaté z Michalides, P.: Ľudové hračky na Slovensku. Bratislava 1972, s. 249

(panna, popka)

figurálna hračka umožňujúca deťom napodobňovať materské úkony. V jednoduchých a najstarších formách ju náznakovo nahradzovali vetvičky, korienky. Svedčia o tom i hry s bábikami v ľudovom prostredí. Na Slovensku bábiky zhotovovali deti, ich starší súrodenci alebo matky z najprístupnejších materiálov jednoduchými technickými prostriedkami, ale vyrábali sa i remeselne. Najobľúbenejšie boli handrové bábiky, ktoré boli v rôznych formách rozšírené na celom Slovensku. Viazali sa z kúskov látok, upravovali na vrecúška vyplnené slamou alebo kostry z paličiek, ku ktorým sa pripevňovala handrová hlavička (Važec, Zamagurie), obliekali do handričiek naznačujúcich lokálne krojové formy. Vyrábali sa tiež z dreva (Kunešov), tvarovali zo samorastov a sériovo vyrábali sústružením (Spišská Belá). Ako bábiky slúžili aj drobné figúrky z keramiky (Pukanec) a kukuričných listov (juhozápadné Slovensko).

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: hračka
Literatúra: Michalides, P.: Ľudové hračky na Slovensku. Bratislava 1972.
Pančuhová, E.: Handričkové bábiky. In Remeslo/Umenie/Dizajn 2004, č. 1 s. 28-29.