Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

banícky výtvarný prejav

Model bane. Zhotovil J. Červeň okolo roku 1930. Banská Štiavnica. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto E. Plicková, 1976

špecifický prejav ľudového umenia, ktorého pôvodcami boli baníci. Od 18. storočia sa jeho centrum nachádzalo v okolí Banskej Štiavnice, kde tieto tradície doznievajú do súčasnosti. Kultivovaniu výtvarnej tvorby baníkov prispelo od konca 19. storočia pôsobenie rezbárskej školy v Piargu. K jej rozvinutiu napomohli zručnosti a znalosti spôsobov opracúvania dreva, získané pri baníckej práci, ktoré sa uplatnili najmä v rezbárstve figurálnych plastík, v maľbe prospektov k betlehemom, v ukážkach prácnosti a šikovnosti v podobe modelov baní a vkladačiek do fliaš. Námety baníckeho výtvarného prejavu sa okrem sakrálnych a pastorálnych tém koncentrovali na zobrazenie postáv baníkov a ich práce v prostredí bane. Svojimi výtvormi si baníci dekorovali obydlia a povrchové banské objekty.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: maľovaný salaš, vkladačka do fľaše, rezbárske školy
Literatúra: Plicková, E.: Maľované salaše. Tatran, Bratislava 1982.

galéria