Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

amatérska tvorba

Sochy z cementu amatéra Františka Vašeka  vo dvore vlastného domu. Mojzesovo (okr. Nové Zámky). Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava. Foto O. Danglová 1994

tvorba pestovaná zo záľuby, na vlastné uspokojenie, nie ako povolanie, prevažne bez nároku na finančnú odmenu. Venujú sa jej amatéri – neškolení jednotlivci, samoukovia s istými vrodenými schopnosťami kreativity. Osobitejšia časť amatérskej tvorby sa vydáva za naivné umenie. Amatérske umenie sa odlišuje od umeleckých aktivít diletantov, ktorí sa usilujú nekvalifikovane napodobňovať umenie profesionálov. Amatérmi boli do istej miery i ľudoví tvorcovia, interpreti v rôznych oblastiach umeleckých aktivít: výtvarnej (rezbári, maliari), slovesnej (rozprávači, veršovníci, písmaci), hudobnej a pohybovej. Popri hlavnom zamestnaní v poľnohospodárstve sa zaoberali umeleckými aktivitami zo záľuby, prípadne pre zárobok.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: naivné umenie
Literatúra: Jeřábek, R.: Výtvarná kultúra lidu. Miniterminologie. In: Umění a řemesla 1979, č. 2, s. 4-7.
Danglová, O.: Kreativita a kultúrny kontext. In Slovenský národopis 44, 1996 , č. 1 s. 45-62.

galéria