Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

ažúr

Ozdobný ažúr. Výšivka zo ženskej šatky - odievačky. Viničné (okr. Pezinok), začiatok 20. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto O. Danglová

1. druh výšivkovej techniky, založený na jednosmernom narušení podkladu plátna vytiahnutím útkových alebo osnovných nití. Varianty tenkých presvitajúcich pásikov vzorov sa tvoria rozličným spôsobom obšívania zostávajúcich podkladových nití. V ľudovej výšivke na Slovensku sa využíval ako steh zdobiaci a spevňujúci okraje plátenných súčiastok odevu a textilu;

2. špecifická ozdobná tkáčska technika založená na efekte presvitajúcich plôšok vystupujúcich z tkaniny. Zaužívala sa na východnom Slovensku v období po 2. svetovej vojne pravdepodobne ako napodobenina ažúrovej výšivky. Tvorila sa dômyselným prekladaním útku a krížením osnovných nití.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: výšivka
Literatúra: Danglová, O. : Výšivka na Slovensku. ÚĽUV Bratislava 2009.
Chlupová, A.: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa, Bratislava 1985.

galéria