Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zvyky pri stavbe domu

Glajcha - vrcholec mladého stromu označujúci ukončenie jednej etapy prác na stavbe nového domu. Bačka (okr. Trebišov), 1975. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: M. Paríková

pracovné obyčaje pri stavebných prácach, najmä pri začatí a ukončení stavby nového domu. Na zabezpečenie ochrany budúceho ľudského príbytku sa do základov prvého rohu (v ktorom mal stáť stôl, sošky a obrazy svätcov) alebo do základov všeobecne vkladali ochranné predmety: nádobka so svätenou vodou, posvätené byliny a mince; na Orave a Horehroní sa do začiatku 20. storočia zachoval aj zvyk vkladať sem na ochranu konskú lebku, na Liptove sklo, na východe Slovenska chlieb, na mnohých miestach tiež listinu s údajmi o začatí stavby. Pred zastrešením stavby sa na krokvu pribil stuhami ozdobený zelený máj, niekde sa dohotovenie obvodových múrov, hrubej stavby či krovu osobitne oslávilo a označilo zväzkom konárov alebo stromčekom so stuhami nazývaným glajcha. Po dokončení domu sa zvyklo nechať v ňom prvú noc prenocovať mačku, psa alebo žobráka v zmysle tradičnej predstavy, že ich postihne zlo, ktoré by inak postihlo rodinu nových obyvateľov. Pred sťahovaním do nového domu kotúľala gazdiná smerom od dverí do stredu izby bochník chleba v snahe zabezpečiť dostatok a blahobyt, odriekajúc pritom prosbu k Bohu o požehnanie domu a jeho obyvateľov. Dôležitú úlohu pri stavbe domu tradične zohrávala vzájomná susedská výpomoc.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: mačka, minca, ochranné predmety, sväteniny, svätci, soška, kút, základy stavby, máj, obetiny, chlieb
Literatúra: Plessingerová, A.: Získávání a užívání vody v slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193-206.
Feglová, V.: Obyčaje pri stavbe domu [mapa]. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 81, mapa 27.
Horváthová, E.: Pracovné zvykoslovie. In: Horehronie II. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 292.