Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zrno

plod obilnín. V tradičných roľníckych spoločenstvách patrilo k najvyšším hodnotám, lebo od úrody obilia záviselo nielen materiálne zabezpečenie členov roľníckej rodiny, ale i jej ďalší hospodársky rok. V staroslovanských kultúrach bolo zrno považované za dar bohov. V tradičných predstavách ľudí na území Slovenska bolo symbolom plodnosti, prosperity a bohatstva. Využívalo sa v magických úkonoch, vo veštbách i liečení a našlo svoj odraz i v slovenskom folklóre. Jeho pozíciu v hodnotovom svete tradičnej roľníckej kultúry zvýšili i kresťanské legendy.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: agrárna kultúra, agrárna mágia, obilniny
Literatúra: Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.