Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

znamenie

jav stereotypne vysvetľovaný ako oznámenie určitej nastávajúcej udalosti. Podľa tradičných predstáv znamenia vyvolajú nadprirodzené sily, zosnulí či rôzne iné podnety. Môžu nimi byť sny, prírodné javy, ľudské pocity a telesné prejavy, zjavenie nadprirodzených bytostí a podobne. Ak sa napríklad sníva o vypadnutí zdravého zuba či práci s hnojom, v rodine dôjde k úmrtiu; ak sa zdanlivo bez príčiny otvoria dvere, príde nečakaný hosť; ak sa rozsype soľ, bude v dome zvada; ak sa zastavia natiahnuté hodiny, niekto z blízkych zomrie; ak sa človeku čká, ktosi naň spomína; ak svrbia dlane či nos, čaká človeka nepríjemnosť; znamením blížiaceho sa skonu v dome je zjavenie sa bielej husi či psa na dvore, vypadnutie omietky z múru či pád obrazu zaveseného na stene; objavenie sa permoníka v bani je znamením zasypania štôlne a podobne.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: permoník, predzvesť, smrť
Literatúra: Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 245-339.
Horváthová, E.: Tradičné prejavy duchovnej kultúry. In: Stará Turá. Zost. J. Michálek. Bratislava 1983, 161.