Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

živá voda

voda s pripisovanými zázračnými vlastnosťami; prostriedok, ktorý v magickom zmysle predĺži život, omladí, navráti zdravie a zacelí rany. V kalendárnych obyčajoch Slovenska sa predstava o živej vode odráža vo viere v magické, očistné či liečebné účinky prudko tečúcej čistej vody prameňov, potokov a bystrín (umývanie v potoku na Vianoce, na Veľkú noc a podobne). V čarovných rozprávkach splýva živá voda s vodou života. Treba pre ňu putovať na vzdialené či ťažko dostupné miesto a dokáže omladzovať starcov, vrátiť zrak nevidiacim, oživiť zakliatych, zabitých či skamenených.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: čarovné rozprávky, magické prostriedky, rosa, voda, zakliatie
Literatúra: Horváthová, E.: Liečenie a pranostiky. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 1032.
Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti. Zv. III. Bratislava 1966, 31-48, 229-241.