Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

žiacke obyčaje

obyčaje späté so školským prostredím. V tradičnej kultúre najmä s dňami svätcov Blažeja (3. február ) a Gregora (12. marec). Vtedy sa konali obchôdzky žiakov po dedine spojené s vyberaním naturálií pre učiteľa, čo bolo právo uvedené vo vokátore (list povolávajúci učiteľa do funkcie). Na Blažeja vyberali žiaci slaninu, múku, údeniny, strukoviny, na Gregora vajíčka. Obyčaje na väčšine územia zanikli začiatkom 20. storočia, respektíve sa pretransformovali do obchôdzky detí (juhozápadné Slovensko, Orava) a z vyzbieraných naturálií sa v škole urobila hostina. K tradičným žiackym príležitostiam patrila aj júnová školská tanečná zábava, ktorej sa zúčastňovali žiaci končiaci školskú dochádzku.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: Blažej, Gregor, obchôdzky, učiteľ, slanina, vajce
Literatúra: Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 128-136.
Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 109.