Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Zem / zem

planéta Slnečnej sústavy obývaná ľuďmi / pôda. V tradičných predstavách symbol bohatstva a očistný živel, matka-živiteľka všetkého tvorstva, darkyňa a udržiavateľka života. V roľníckej kultúre Slovenska bolo prejavom kultovej úcty bozkávanie zeme pri prvej jarnej orbe, prvej búrke a pri krupobití, či zákaz platiaci pre ženu počas menštruačného cyklu stúpiť bosou nohou na zem. Aby zem odovzdala svoju životnú silu, kládli na ňu ťažko rodiacu ženu či novorodenca, váľali sa po nej pri prvom jarnom hrmení či sadení zemiakov; aby odobrala bolesť, kládli na ňu chorého v bolestiach a ťažko umierajúceho. Svojou čistotou mala zem magicky neutralizovať zlo a nečisté sily obsiahnuté v predmetoch použitých pri liečení niektorých chorôb, alebo pri umývaní mŕtveho, ktoré preto do nej zahrabávali.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: mágia, očistná mágia, liečebné praktiky, rodička, novorodenec, búrka
Literatúra: Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 1024.
Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.