Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zariekanie

(začitovanie, začítanie)

odriekaný, menej často spievaný, krátky a jednoduchý alebo zložitejší rytmický či dialogický slovný útvar vo forme želania, hrozby či rozkazu. Zariekania sa používali s vierou v magickú silu slova na dosiahnutie požadovaného, spravidla pozitívneho účinku, ako súčasť magických úkonov pri obradoch, veštbách, liečebných praktikách. Mali splniť želania zamerané na získanie náklonnosti osoby druhého pohlavia, privolanie nápadníkov, na liečbu konkrétnej choroby (vredu, jačmeňa na oku či kožnej vyrážky – lišaja: Lišaj, lišaj, jak si velká, neskaj si jako miš, zajtra budeš jako ništ), na ochranu zdravia (pri príchode osoby so zlým pohľadom zašepkané: Soli ti do očí!), na zabezpečenie úrody (na Vianoce poklopanie sekerou na zle rodiaci ovocný strom so slovami: Ak nebudeš na budúci rok rodiť, tak ťa vytnem!) a podobne.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: mágia slova, zaklínanie, jačmeň
Literatúra: Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1958, 313-336, 352-354.
Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 301-322.
Horváthová, E.: Tradičná duchovná kultúra. In: Michálek, J. a kol. Ľud Hornádskej doliny. Košice 1989, 233-294.