Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

veštenie

zisťovanie osudu jednotlivca na kratšie či dlhšie obdobie a jeho ovplyvňovanie magickými prostriedkami. O spojitosti veštenia aj so škodlivou mágiou svedčí fakt, že v niektorých nárečiach sa pod veštením rozumie škodlivá mágia, bosoráctvo (čarovanie). Bolo súčasťou bežného obradového života a realizovalo sa prevažne v kalendárnom cykle obyčajov (slnovrat, rovnodennosť, Ondrej, Lucia, Štedrý večer, Pavol). Na území Slovenska sa veštilo predovšetkým podľa rastlín (botanomantika), snov (oneiromantika), správania vtákov, zvierat a hmyzu, neidentifikovateľných zvukov, pri liatí vosku a olova, z popola a uhlíkov, pomocou sita. Charakter veštenia malo zisťovanie vinníka, hľadanie stratených predmetov. Veštenie osudom predurčeného manželského partnera (osúdenec, osúdenica) hraničilo s aktívnou škodlivou mágiou. Veštenie budúcnosti na dlhšie obdobie, prípadne až do smrti, bolo prejavom nadprirodzených schopností výnimočných jednotlivcov (veštec, veštica). Veštením z ruky a z karát sa za odplatu zaoberali najmä rómske ženy.

Autor: Ľubica Chorváthová

Pozri aj: karty, slnovrat, Lucia, Pavol, karty, Štedrý večer, predzvesť, vtáky, hmyz, veštec
Literatúra: Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zredigoval J. Mjartan. Bratislava 1956.