Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Venuša

(zore, zornička, zornica, zornicka)

planéta slnečnej sústavy pomenovaná po starovekej bohyni lásky. V tradičných predstavách na Slovensku Venuša vystupovala ako dve samostatné hviezdy: jedna sa ukazuje na oblohe ako prvá večer, druhá je nad ránom najdlhšie viditeľná. Odrazilo sa to aj v názvoch večerná hviezda, večernica a raňajšia hviezda, dennica. Na Štedrý večer jasne svietiaca zornicka bola v oblasti Zamaguria znamením, že nasledujúca úroda bude dobrá. Vo folklóre je Venuša, označovaná ako zornica, zornička a podobne, symbolom zaľúbencov. Ako ochrankyňa a posol lásky sa spomína v ľúbostných a svadobných piesňach i v textoch ľúbostných zariekaní.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: hviezda, nebo, ľúbostná mágia
Literatúra: Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
Jakubíková, K.: Ľudové liečenie. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 263-269.
Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 301-322.