Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

trpaslík

(piadimužík, Laktibrada)

démonická bytosť ľudskej podoby súvisiaca s predstavami o skalných a horských duchoch; často sa prelína s predstavami o permoníkoch a lútkach. Pôvodne boli prejavy i vzhľad týchto bytostí zrejme rozdielne podľa prostredia výskytu a ich pôsobenie odlišné podľa funkcií, ktoré im ľudová fantázia pripisovala. Neskôr v predstavách splynuli natoľko, že črty trpaslíka a permoníka, vyplývajúce z funkcie strážcov a ochrancov miesta, kde žijú, sa takmer prelínajú. Trpaslík bol popisovaný ako drobný človiečik veľkosti asi trojročného dieťaťa (na piaď chlap, na lakeť brada) s tvárou starca a s dlhou bielou bradou. Charakteristickými sú štyri prsty na oboch rukách. Vo vzťahu k človeku býval ľstivý, neraz krutý a zlý, pokiaľ človek neobjavil jeho zraniteľné miesto – dlhú bradu. Vlastnosťami trpaslíka sú telesné anomálie, krutosť, pažravosť a sklon k ľudožrútstvu. Postava trpaslíka, piadimužíka či Laktibradu je frekventovaná najmä v čarovných rozprávkach.

Autor: Tatiana Cibulová

Pozri aj: čarovné rozprávky, démon, permoník
Literatúra: Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.
Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.