Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

trepanácia lebky

otvorenie lebečnej dutiny chirurgickým zákrokom. Otvor s priemerom asi tri centimetre na temennej alebo čelovej časti lebky vyškrabali alebo vznikol odstránením kúska kosti, oddelného navŕtaním dierok tesne vedľa v kruhovej línii. Otvorom mal podľa tradičných predstáv odísť duch spôsobujúci napríklad bolesť hlavy, alebo ním zasahovali do lebečnej dutiny, napríklad pri vyberaní nádoru. Trepanácie sa v tradičnej medicíne používali aj pri epilepsii a duševných chorobách. Robili ich už v neolite. Nálezy lebiek so zahojenými okrajmi otvorov dokazujú, že úspešne. V juhovýchodnej Európe používali trepanácie v tradičnom liečení ľudí do 19. storočia, na území Slovenka do 10.-11. storočia. Kruhové kostené doštičky, získané aj posmrtnou trepanáciou, slúžili ako amulety. Trepanáciu používali aj pri liečení vrtohlavosti oviec, v oblasti Spišskej Magury a hornej Nitry do začiatku 20. storočia.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: amulet, duch, epilepsia, choroby hospodárskych zvierat
Literatúra: Bokesová-Uherová, M. – Junas, J.: Dejiny medicíny a zdravotníctva na Slovensku. Martin 1985.
Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Vojtová, M.: Dějiny československého lékařství 1. Praha 1970.