Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

slamená maska

Maska Kurina baba. Štiavnik (okr. Bytča), koniec 20. storočia. Prevzaté z: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava 2000, 199

obradová maska muža, zriedkavo ženy, zahalená do slamy, prípadne hrachoviny. Nejde o maskovanie tváre, ale celej postavy. Základom masky bola slama v jej agrárno-prosperitnej funkcii.

Používala sa dvomi spôsobmi:

1. zakrútená do povriesla, ktorým sa ovinula celá postava;

2. rovné slamené steblá priviazané na povrieslo alebo pripevnené na pásoch látky sa ovinuli na postavu vo dvoch alebo troch pásoch, čo vytváralo dojem snopu.

Pri oboch typoch mala postava na hlave korunku z prekrížených povriesel alebo kláskov obilia a zvonček. Najčastejšie sa nazývala slameník, slamený dzedo, dzedo; maska z rovných stebiel dzedo, snopek, kurina baba. Ak vystupovala v svadobnom sprievode, mohla sa nazývať medveď alebo v starších obchôdzkach Mikuláš, s ktorým chodili 6. decembra.

Autor: Daniel Luther

Pozri aj: maska, maskovanie, slama, medveď, Mikuláš, prosperitná mágia, agrárna mágia
Literatúra: Slivka, M.: Ľudové masky. Bratislava 1990.
Luther, D. (ed.): Masky v ľudovej kultúre. Zborník k Antológii východoslovenského folklóru. Bratislava 1998.

galéria