Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

šibanie

magický úkon rozšírený v tradičných roľníckych spoločenstvách, ktorý napodobením bitia a použitím zeleného prútika mal zabezpečiť znovuobnovenie rastu, zdravia, sily. Vyskytuje sa v kalendárnom obyčajovom cykle (na Mikuláša, Mláďatká, Veľkonočný pondelok) a v pracovných obyčajoch (prvý výhon dobytka, obzeranie obilnín).

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: magické úkony, Mikuláš, Mláďatká, Veľkonočný pondelok, výhon, zeleň
Literatúra: Klepáčová, E.: Šibačka a oblievačka. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 80, mapa 17.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.