Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

púštanie krvi

Púšťanie žilou bolo jedným zo spôsobov púšťania krvi. Sediaci muž drží palicu, aby mal natiahnutú ruku, a krv zo žily sa zachytáva do misky. Drevorez asi z 18. storočia podľa renesančnej predlohy. Prevzaté z Kovačevičová, S.: Človek a jeho svet. Budmerice 2006, 106

chirurgický zákrok, vykonaný s cieľom vypustiť z tela určité množstvo krvi. Používanie praktiky vychádzalo z predstavy, že telo treba zbaviť zlej krvi, považovanej za príčinu chorôb. Púšťanie krvi patrilo k základným liečebným postupom chirurgov, felčiarov, kúpeľníkov i barbierov. Špeciálnym nožom sa otvorila žila na ruke a krv vytekala do zvláštnej misky. Krv sa púšťala aj prikladaním pijavíc a prikladaním baniek. Banka bola špeciálna nádoba zo skla, rohoviny, alebo sa použil väčší pohár. Na tele na podložke zapálili kúsok sviečky alebo kúdeľ a miesto zakryli bankou. Spálením vzduchu banka vtiahla do seba pokožku i svalstvo, ktoré sa tým prekrvilo. Banku odstránili, pokožku až do svalstva na niekoľkých miestach presekli a banku opäť priložili. Ostránili ju po vytečení určitého množstva krvi. Pri liečení koní a hovädzieho dobytka púšťali krv sekaním krčnej žily.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: choroba, felčiar, zlomenina, choroby hospodárskych zvierat, liečiteľ
Literatúra: Bokesová-Uherová, M. – Junas, J.: Dejiny medicíny a zdravotníctva na Slovensku. Martin 1985.
Vojtová, M.: Dějiny československého lékařství 1. Praha 1970.