Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

prosperitná mágia

odborné označenie skupiny úkonov, ktoré mali v magickom zmysle prispieť k materiálnemu zabezpečeniu, prospechu a zdraviu. Ako magické prostriedky využívala obilie, ovocie, strukoviny, múčne jedlá, zeleň, vajcia, železo a mince, ale aj gestá, skoky, zariekania a vinše. Jej úkony sa v tradičnej kultúre Slovenska orientovali na bohatstvo a plodnosť rodín (obsypávanie mladomanželov zrnom), rast, úžitkovosť a želané vlastnosti domácich zvierat (kúpený dobytok obchádzali s pecňom chleba, aby dával úžitok) či úspech pracovných a iných aktivít: roľníci a remeselníci dávali pod štedrovečerný stôl svoje pracovné náradie. Na zabezpečenie zdravia a rastu na severozápadnom Gemeri, keď dieťa prišlo prvý raz na návštevu, pohladili mu líca celým vajíčkom so slovami: také líčko, jak vajíčko, aby bolo také guľaté; to isté robili aj s dobytkom, keď odchádzal prvý raz na pastvu. Úspech v kartách alebo pri krádeži, ale tiež pri úradných úkonoch, mal priniesť kúsok chleba, svadobného koláča, štvorlístok ďateliny, povraz z obesenca. Pod základný kameň nového domu zakopali pálenku a mincu, aby dom bol pevný a ľudia v ňom bývajúci bohatí; mladucha mala pri vstupe do domu muža a jeho rodičov nohou prevrátiť pripravený kôš s jablkami a orechmi: rozsypané plodiny symbolizovali želané bohatstvo gazdovstva; novorodenému do vankúša alebo na štedrovečerný stôl položili mincu, aby nikdy nechýbali peniaze a podobne.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: jablko, magické úkony, magické prostriedky, minca, obsypávanie, svadba, štedrovečerný stôl, zeleň, zvyky pri stavbe domu, minca, zrno, novorodenec, rosa
Literatúra: Feglová, V., Jakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 215-236.
Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.