Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

prípitok

(zdravkanie)

ustálený prozaický alebo rýmovaný výrok, formula uvádzajúca účel požitia alkoholického nápoja v konkrétnej situácii a vyjadrujúca želanie; viaže sa najmä k slávnostným príležitostiam. Môže byť vyjadrením pocty božstvu, osobnosti, jubilantovi, zosnulému, ktorejkoľvek prítomnej alebo neprítomnej osobe, môže byť holdom kráse, mladosti. Pravidlá etikety určujú, kto z prítomných ho má predniesť ako prvý, a ak sa postupne pripíja viacerým osobám, v akom poradí má byť táto pocta preukázaná.

Prípitky možno rozdeliť na:

1. príležitostné: k rodinným (krstiny, svadba, kar, narodeniny, ukončenie štúdia), kalendárnym či oslavným príležitostiam (napríklad dokončenie práce), k uzatvoreniu právnych aktov (kúpa – predaj: Nech vám dá Pánboh pri zdraví užiť, čo ste kúpili!; odpoveď: A vám nech Pánboh dá, aby ste vždy mali čo predávať!). Bývajú spravidla vtipné, i keď sa líšia emocionálnym zafarbením;

2. univerzálne, ktoré bývajú prevažne žartovné. Samostatné pijácke prípitky žartovne narážajú na dôsledky konzumácie alkoholu: Zbohom rozume, zajtra ráno sa vidíme!

Autor: Zuzana Profantová

Pozri aj: narodeniny, svadba, krstiny, kar, oldomáš, pijanské piesne, vinš
Literatúra: Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky. Bratislava 2005.
Profantová, Z.: Slovenské príslovia a porekadlá. Výber zo zbierky A. P. Zátureckého. Bratislava 1996. I.,II. Úvod a záverečná štúdia Zuzana Profantová. Výber Jozef Mlacek a Zuzana Profantová.
Profantová, Z.: Little Fish are Sweet. Selected Writtings of Proverbs. Bratislava 1997.