Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

premieň

(boginča, divak, odmena, kuklis, podvržťok, podhodenec)

démonická bytosť ľudskej podoby; dieťa bohynky. Jeho vzhľad, vlastnosti i prejavy zodpovedali znakom predstáv o prírodných démonoch: obludnosť, tmavé sfarbenie pokožky, telo porastené chlpmi, pažravosť, telesné a psychické odchýlky. Nerástol, nechodil, nehovoril, bol neustále hladný a týral okolie krikom. Podľa poverových predstáv bohynka vymieňala svoje nepodarené dieťa za zdravé ľudské najmä vtedy, keď sa nedodržali tradíciou predpísané zvykové normy v šestonedelí (šestonedieľka opustila priestor za kútnou plachtou ešte pred vádzkou a podobne). Predstava o kradnutí a vymieňaní detí za malých démonov je známa u Slovanov aj iných európskych národov. K rozšíreným motívom patrilo rozprávanie o matke, ktorej bohynka vymenila dieťa za svoje nevzhľadné, pažravé bohynčiatko. Aby získala vlastné dieťa späť, matka bila vŕbovými prútmi premieňa dovtedy, kým jeho krik neprivolal bohynku, ktorá vrátila žene jej pravé dieťa, neraz však už mŕtve.

Autor: Tatiana Cibulová

Pozri aj: bohynka, démon, kútna plachta, šestonedieľka, vádzka
Literatúra: Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.
Melicherrčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.