Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

porobenie

(poslúženie, preškodenie, povraženie, začarovanie)

činnosť vychádzajúca z mágie, ktorou chcel subjekt negatívne pôsobiť na objekt s cieľom vyvolať chorobu a smrť, poškodiť, zničiť protivníka, rozdeliť mladomanželov, privolať ich neplodnosť a podobne. Porábali častejšie ženy (bohyňa, striga, bobona, vražkyňa) ako muži (bačovia, pastieri). Na porobenie slúžila symbolická podoba adresáta (na Kysuciach slamená figúrka zavesená v komíne, predstavujúca toho, kto mal schnúť tak ako ona) alebo predmet, s ktorým bol v kontakte (hlina z jeho šľapají zakopaná v hrnci do trasoviska mu mala privodiť trasenie tela). Porábalo sa i magicky účinnou látkou (napríklad odvar zo slepých psov a kostí umrlca) a prostredníctvom zaklínania. Postihnutého porobením okurovali zubom mŕtveho, zelinami, pil odvar zo semien orlíčka. Nad dvere mu zavesili černobyľ alebo steny domu natreli krvou čierneho psa.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: mágia, bača, pastier, choroby hospodárskych zvierat, bohyňa, striga, zaklínanie, okurovanie, magické figúrky, magické prostriedky, pes
Literatúra: Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958.
Šmajda, M.: Poverečné spôsoby liečenia a zaklínania v ukrajinských obciach severovýchodného Slovenska. In: Nové obzory, roč. 13, 1971, 341-360.
Olejník, J.: Pastierska mágia v oblasti Vysokých Tatier. In: Nové obzory, roč. 7, 1965, 366-402.