Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pondelča

démonická bytosť ľudského vzhľadu s funkciou trestu za porušenie poverového zákazu vykonávať určité druhy ženských prác v pondelok. Predstava o pondelčati sa na Slovensku zachovala iba v zlomkoch. Na okolí Brezna sa tradovalo rozprávanie o tom, ako medzi pradúce ženy vbehlo cez komín malé dievča a zlostne sa na nich oborilo: Ja som dievča – pondelča a nepradiem kúdelča. Potom sa tri razy zvrtlo, opľulo ženy, zadupalo a zmizlo. Všetky ženy o krátky čas ochoreli. V Honte chodievali ženy alebo dievčatá preoblečené za Luciu 13. decembra po páračkách s košíkom prázdnych vretien a pri vstupe jedna z nich hovorila: Ja som dievča – pondelníča, pýtam kúštek podobníča. Text známy vo viacerých variantoch z rôznych oblastí Slovenska pôvodne súvisel s poverovým zákazom piecť v pondelok ráno chlieb. Predstava o pondelčati súvisí s podobnou démonickou bytosťou štvrticou, ktorá dozerala na dodržiavanie zákazu priasť vo štvrtok. V priebehu 19. storočia tieto predstavy zanikali.

Autor: Tatiana Cibulová

Pozri aj: démon, dni týždňa, Lucia, páračky, pečenie chleba, priadky
Literatúra: Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko, Ľud II. Bratislava 1975, 1031-1043.
Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.