Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

plodonosná mágia

odborné označenie skupiny úkonov, ktoré majú magicky podporiť reprodukciu a rozmnožovanie. Jej prvky boli obsiahnuté vo vianočných a novoročných vinšoch, koledách, rodinných obyčajoch: početné boli napríklad úkony na zabezpečenie potomstva vykonávané v priebehu svadby (mladuche položili do lona pri čepčení dieťa, alebo jej ho dali do perín). Z fauny sa plodonosná mágia obmedzovala na hospodárske zvieratá: hniezdo pre hydinu malo byť zo slamy, na ktorej spával muž; podsýpať (klásť do hniezda vajcia, z ktorých samica vysedí mláďatá) mal muž, prípadne žena spakruky z mužovho klobúka, nie za svetla, aby vajíčka neostali prázdne. Aby sa rozmnožili ošípané, varili na Popolcovú stredu pirohy. Po jarnom výhone sa ženy majiteľov oviec zišli a preťahovali cez brvno manželku salašného gazdu, aby ovce boli plodné. Aby kravy neostali jalové, mali na Štedrý večer vojsť do stajne len muži.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: mágia, agrárna mágia, salašný spolok, svadba, Popolcová streda, Štedrý večer, vinšovanie, koledovanie, mladomanželia, prah, čepčenie
Literatúra: Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Feglová, V., Jakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000 215-236.