Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

permoník

(lútky)

démonická bytosť antropomorfnej podoby, strážca a ochranca nerastov a pokladov. V ľudových predstavách často splýva s trpaslíkom. Permoníci žili vo väčších spoločenstvách v podzemných chodbách a banských štôlňach. Opatrovali a kopali rudu a vzácne nerasty. Odievali sa do pestrých, najmä červených šiat a ako baníci nosili kožené zástery a banské pracovné nástroje. Predstava o ich oblečení je odvodená od stredovekého odevu baníkov a udržiavaná výtvarným prejavom i ústnou prozaickou tradíciou. Pomáhali baníkom v práci a varovali ich pred nebezpečenstvom, za čo im baníci dávali rôzne obetiny a úzkostlivo dodržiavali tradíciou stanovené banské zvyky. Zato im permoníci neraz sami ukázali, kde majú kopať, aby narazili na žilu. Nemilosrdne však trestali tých, čo pod zemou pískali, správali sa hlučne a nerešpektovali ich príkazy a zákazy. Svoju prítomnosť dávali v štôlňach najavo väčšinou iba klopaním; ak sa baníkom ukázali, znamenalo to nebezpečenstvo, napríklad zasypanie šachty. S týmito predstavami analogicky súvisia lútky (ľudkovia), ktorí obývali banské šachty a podzemné chodby. Boli priateľsky naklonení poctivým ľuďom a mstili sa chamtivcom a lakomcom, ktorých navždy uväznili v labyrintoch podzemných chodieb.

Autor: Tatiana Cibulová

Pozri aj: banícke obyčaje, banícky folklór, démon, trpaslík
Literatúra: Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.
Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.