Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

očistná mágia

odborné označenie skupiny magických úkonov na očistenie objektu od škodlivých a nečistých nadprirodzených síl, tiež lustračná mágia, purifikačná mágia. Jej prostriedkami boli voda, oheň, rastliny považované za magicky aktívne, sliny, krv, zem, ale aj slovo (zaklínanie, zariekanie, modlitba) či gesto, napríklad stieranie a prenášanie na iný objekt. Bola podstatnou zložkou mnohých liečebných postupov. Vo výročných obyčajoch sa s pôvodne očistným cieľom realizovalo obradné oblievanie vodou a umývanie sa (napríklad kúpanie v potoku na Veľký piatok, polievanie dievčat na Veľkonočný pondelok), pálili a preskakovali sa vatry (napríklad na deň Jána Krstiteľa), zapaľovali sa sviečky (napríklad pri štedrovečernom stole) a podobne. Do svadobných obyčajov bola očistná mágia včlenená vo forme spoločného umývania svadobčanov alebo aspoň novomanželov. V magickom zmysle nečistá žena po pôrode alebo izba po vynesení tela zomretého člena rodiny boli s očistným cieľom okurované dymiacimi uhlíkmi a podobne.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: magické prostriedky, oheň, voda, zaklínanie, zariekanie, šestonedieľka, výročné ohne, rodička, oblievanie, okurovanie, liečebné praktiky
Literatúra: Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Feglová, V., Jakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000 215-236.
Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 301-321.