Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

oceľovanie

(chodenie s oceľou)

predvianočná alebo vianočná obchôdzka vinšovníkov – malých chlapcov s kúskom železa alebo s kameňom, ktoré symbolizovali pevnosť, zdravie, silu. Kameň vynášali hospodári na jar na pole v čase siatia, kde mal chrániť úrodu a podľa princípov mágie pôsobiť na jej veľkosť (Šariš, Kysuce). Vinše mali charakter koledy, formou ani obsahom sa nelíšili od vianočných kolied. Prvé dvojveršie sa funkčne viazalo k obchôdzke (Doniesol som vám oceli, aby sa vám hrnce, misky nebili…), ďalšie obsahovali želanie hojnosti, zdravia a šťastia v osobnom živote. Obchôdzka bola rozšírená do polovice 20. storočia v oblastiach stredného Slovenska (Hont, Gemer, Novohrad, Turiec).

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: koledovanie, obchôdzky, siatie, vinšovanie, ochranná mágia, prosperitná mágia
Literatúra: Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.