Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obsypávanie

agrárny magický úkon rozšírený v pôvodne roľníckych kultúrach. Napodobením sejby a použitím mnohopočetných plodín (zrno, mak, hrach, v súčasnosti aj cukor, ryža, cukríky, konfety) sa v magickom zmysle zabezpečuje hojnosť, plodnosť, prosperita. V slovenskej tradičnej kultúre sa obsypávanie vyskytovalo v rozličných častiach svadby či vo vianočnom a veľkonočnom obyčajovom cykle. Príkladom je obsypávanie mladomanželov po príchode zo sobáša, koní na Štefana, na fašiangovej zábave a podobne.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: agrárna mágia, hrach siaty, magické úkony, zrno, prosperitná mágia, plodonosná mágia, svadba, Štefan, fašiangy, mladomanželia
Literatúra: Feglová, V.: Kalendárne obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 190-214.