Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obradný smiech

rituálna súčasť niektorých obradov prechodu, pomáhajúca magickými prostriedkami prekonať prechodové momenty; protiklad obradného plaču. Na princípe psychodrámy parodizuje strach a škodlivé sily, čím sa dosahuje mobilizácia účastníkov obradu na ich prekonanie (napríklad v hrách pri mŕtvom). Obradný smiech treba odlíšiť od smiechu a veselého momentu spojeného s realizáciou niektorých obyčajov, kde veselosť prevažne nehrá najdôležitejšiu obradovú funkciu. Spája sa s úplnou scénickou premenou účinkujúcich a s pomerne zložitými dramatickými útvarmi.

Autor: Ľubica Chorváthová

Pozri aj: obradný plač, hry pri mŕtvom
Literatúra: Bachtin, M. M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha 1975.