Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obor

bytosť ľudského vzhľadu s niektorými znakmi démona prírody. Predstava o ňom súvisí so základnými bytosťami zeme (skalní a horskí duchovia). U všetkých Slovanov sa zachovalo podanie, že ľudia na počiatku sveta boli obrovskí, siahali hlavami do oblakov a najvyššie lesy im boli sotva po kolená. Mali obrovskú silu, miesto kyjakov používali lesné stromy. Dlho žili sami na svete, až náhle vyhynuli. Kosti nájdené v horách a riekach svedčia vraj o ich nezvyčajnom vzraste. Aj keď zvyšky takýchto predstáv možno na Slovensku postrehnúť v zmiešaných typoch démonologických predstáv (lesní a skalní duchovia, grgalica, Runa, Kovovlad), zachovali sa najmä vďaka ústnej ľudovej slovesnosti. Podľa slovenského materiálu boli obri predchodcami ľudí a poslední z nich žili paralelne s dnešnými ľuďmi; mali jediné oko uprostred čela a boli kanibalmi.

Autor: Tatiana Cibulová

Pozri aj: démon, grgalica, legendy, Kovovlad, Runa
Literatúra: Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.
Román, J.: Mýty starého sveta. Bratislava 1966.