Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

nebezpečné dni

dni, s ktorými je spájaný neúspech alebo nešťastie. Ich symbolika a význam sú odvodené z kresťanských legiend. Podľa záznamov z 19. storočia k nim patrili najmä: 1. apríl (podľa ľudových legiend sa narodil Ježišov zradca Judáš), piatok pripadajúci na 13. deň v mesiaci (deň, keď sa Judáš mal obesiť), 1. august (deň zničenia biblických miest Sodoma a Gomora), 1. december (deň zhodenia Lucifera z neba do pekla). V týchto dňoch začaté činnosti nemali byť úspešné, človek v nich nemal robiť významné zmeny vo svojom živote (sobáš, sťahovanie sa do nového domu), a kto sa vtedy narodil, mal byť po celý život nešťastný. Predstavy o nešťastných dňoch sa v tradičnej kultúre prelínali aj so symbolikou dní týždňa a poverovými zákazmi.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: dni týždňa, Matej, stridžie dni, prvý apríl
Literatúra: Horváthová, E.: Pracovné zvykoslovie. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 287-300.
Feglová, V.: Kalendárne obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 190-214.