Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

nájdená vec

vec nadobudnutá náhodným nálezom. Buď bola určenou súčasťou magických praktík zameraných na získanie žiadaných vlastností, alebo dotyk s ňou mohol mať negatívne účinky. Šťastie pri predaji prinášal akýkoľvek predmet nájdený na moste pri ceste za obchodom; kosť nájdená na ceste mala byť účinným prostriedkom na stieranie bradavíc; pred dňom Juraja (24. apríl) náhodne nájdená koža z hada slúžila na okiadzanie zubov, aby sa predchádzalo ich bolestiam; konská podkova, gombík, žolíková karta či ďatelinový štvorlístok priniesli šťastie tomu, kto ich sám našiel; nájdený povraz mala gazdiná hodiť pod sliepky, aby skoro kvokali a podobne. Negatívne účinky mohla spôsobiť nájdená vec, ktorá bola cieľavedome odhodená alebo podhodená: napríklad, ak sa chcel niekto zbaviť vredov, mal sa ich dotknúť kovovou mincou alebo šatkou a odhodiť ju na frekventované miesto. Kto takúto mincu alebo šatku zdvihol, na toho sa vredy preniesli.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: magické prostriedky, vred, amulet, minca, choroba, mŕtva kosť, bradavica, porobenie, zmok, amulet, karty
Literatúra: Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1963, 313-361.
Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 536.
Horváthová, E.: Liečenie a pranostiky. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 1031-1033.