Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

miery hmotnosti

(váhy)

miery na určovanie hmotnosti. Základnou jednotkou týchto mier, pôvodom siahajúcich do antického Ríma, bol v Uhorsku do zavedenia platnosti metrického systému funt (libra). Používal sa vo viacerých hodnotách. Uhorský funt mal 2 hrivny (marky), 8 fert, 6 uncií, 32 lótov a 96 pizet. Mieru 1 kameň tvorilo 20 uhorských funtov a 120 uhorských funtov bol uhorský centnár. Na území Slovenska sa najviac používal viedenský funt, obsahujúci 16 uncií, čo bolo 32 lótov alebo 128 kvintlíkov alebo 512 denárov. Väčšia bola 1 oka (2,25 viedenského funta), kameň (20 viedenských funtov) a viedenský centnár (100 viedenských funtov). Na meranie niektorých materiálov a produktov sa používali samostatné jednotky: karát a grán na zlato, púr, parn na rudu, fúra na seno, temlov na bryndzu, zván a balvan na soľ.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: miery a váhy
Literatúra: Horváthová, E.: O tradičnej metrológii na Slovensku. In: Studia academica slovaca, roč. 17, 1988, 202-216.
Kazimír, Š.: Historická metrológia a národpisný výskum. In: Slovenský národopis, roč. 21, 1973, 227-236.