Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

meteor

optický jav spôsobený preletom meteoroidu atmosférou Zeme; svetelná stopa na oblohe ľudovo nazývaná padajúcou hviezdou. Podľa tradičných predstáv sa želanie, vyslovené prv ako meteor prestane svietiť, splní. Meteorické roje sa považovali za čistenie hviezd alebo ohnivý dážď. Niekoľko za sebou nasledujúcich drobných meteorov – ohnivá reťaz – sa vykladalo ako zmok letiaci cez komín do domu. V Lesnici na Zamagurí si predstavovali, že po padnutej hviezde ostáva akási pena podobná žabím vajíčkam, ktorú vyhľadávajú bačovia a používajú na rôzne čary. Na západnom Slovensku ešte na začiatku 20. storočia verili, že meteor spáli zem, na ktorú padne, a ak padne do vody, nastane potopa.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: zmok, hviezda, nebo, bača
Literatúra: Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1963, 369.
Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272.