Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

medveď

1. (latinsky Ursus arctos) dravec z čeľade medveďovitých. Zviera lovené do pascí pre sadlo využívané v ľudovom liečiteľstve. V tradičných predstavách bol symbolom fyzickej sily. Pretože zimu prespí, bol aj symbolom znovuzrodenia. Mal odpudzovať škodlivé sily i čary; jeho podobu nemohli mať démoni ani čarodejníci. V rozprávkach sa spomína príbuznosť medveďov s ľuďmi, spolužitie medveďa a ženy, zakliatie ľudí na medvede, súboj medveďa s čertom končiaci víťazstvom medveďa, i medveď ako vládca lesných zvierat;

2. zvieracia maska – muž v prevrátenom kožuchu alebo obkrútený povrieslami, vedený na reťazi. Bola prvkom obchôdzok Mikulášov, vianočných hier a fašiangových sprievodov.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: maska, Mikuláš, obchôdzky, fašiangy, zakliatie, pasca
Literatúra: Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
Olejník, J.: Prežitky kultu medveďa v oblasti Vysokých Tatier. In: Vysoké Tatry, roč. 17, 1978, č. 6, 22-24.