Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

magické figúrky

predmety predstavujúce ľudí alebo zvieratá, zastupujúce reálny objekt, na ktorý bol zameraný magický úkon. Figúrky využívané v rodinných i výročných obyčajoch sa zhotovovali z textilu, cesta, slamy, vosku a podobne. Malé figúrky volov, ktoré na Vianoce piekli na severovýchodnom Slovensku, sa ukladali v komore s cieľom zachovať celistvosť stáda počas nasledujúceho roka. Predpokladá sa, že magické figuríny Morena a Dedo vznikli ako náhrada za ľudské obete. Negatívny význam malo zavesenie slamenej figúrky, predstavujúcej konkrétnu osobu, do komína. Postupným ničením figúrky mala chradnúť aj táto osoba. Ak chceli v Detve spôsobiť nevládnosť protivníka, do postele mu vložili handrovú bábiku. Nevládnosť handrovej figúrky sa mala preniesť aj na protivníka.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: magické úkony, Morena, Dedo, obetiny, votívne predmety
Literatúra: Kosová, M.: Magické usmrcovanie protivníka na diaľku. (Rozbor úkonu imitačnej mágie.) In: Slovenský národopis, roč. 21, 1973, 513-533.
Matiegka, J.: Lidové léčení. In: Československá vlastivěda. Řada II. Národopis. Praha 1937, 323.
Bednárik, R.: Zvyky výročné a príležitostné. In: Slovenská vlastiveda II. Bratislava 1943, 116.