Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

liečebné prostriedky

prostriedky na obnovenie zdravia. V tradičnom liečení sa používali na základe praktických racionálnych skúseností i podľa iracionálnych predstáv o ich pôsobení. Výber prostriedkov (živočíšnych, rastlinných a nerastných), liečiv, závisel od príčiny choroby a použitých liečebných praktík. Mnohé boli aj prostriedkami na ochranu zdravia. Viera v magickú silu sa okrem nich vzťahovala aj na predmety získané, pripravené a použité podľa magických princípov: napríklad odvar na kúpanie pri priesti varili v prvom hrnci od hrnčiara-prvorodenca, papuča na okurovanie zvierat pri urieknutí musela byť od Rómky. Pri liečebných praktikách sa používali aj sväteniny (voda, krieda, kúsok kňazskej štóly). Magické prostriedky mali pôsobiť na chorobu v negatívnom zmysle (vlastný výkal na lišaj a podobne). Najväčšiu zložku liečebných prostriedkov tvorili liečivé rastliny. Zo živočíšnych liečiv sa používal bravčový, hadí, líščí, psí, jazvečí, medvedí tuk samostatne i ako základ hojivých mastí, živé a mŕtve zvieratá, ich kosti, mäso, krv, koža, vajcia, med, mlieko a podobne. Špeciálne použitie mali ľudské a zvieracie výkaly. Použitie nerastných liečebných prostriedkov vychádzalo z viery v očistnú silu vody, zeme (napríklad po údere bleskom zakopali človeka do hliny, aby blesk vytiahla) i z racionálnych názorov. Liečivá pripravoval zväčša sám liečiteľ alebo suroviny získaval od iných osôb, v lekárni, od olejkárov. Ich sortiment obsahoval 20–40 druhov liečiv, najmä oleje (balzam), masti (najmä z jazvečieho a medvedieho sadla), kamenné mlieko (rozriedený prach z kvapľov) a iné. Aby pôsobili, nesmeli sa podľa tradičných názorov klásť na stôl a nesmelo sa za ne ďakovať.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: liečivé rastliny, liečebné praktiky, magické prostriedky, mágia slova, žltačka, bradavica, suchoty, čemer, epilepsia, horúčka, hostec, cholera, lámka, lišaj, mádra, mor, porobenie, priesť, prvotiny, slintačka, urieknutie, výkal, vred, zariekanie, zelinkár, zimnica, zlomenina, živé vlasy, sväteniny, búrka, liečiteľ
Literatúra: Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Zostavil J. Mjartan a E. Plicková. Bratislava 1974, 301-322.
Jakubíková, K.: Ľudové liečenie. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zostavil J. Podolák. Košice 1972, 263-269.