Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lasica

drobný dravec (latinsky Mustela nivalis) považovaný za symbol rýchlosti a šikovnosti, na Slovensku spájaný s predstavou o démonickej bytosti majúcej pôvod v duši zomrelej gazdinej. Podľa predstáv známych z niektorých regiónov Slovenska bola lasica sídliaca v maštali ochrankyňou hospodárstva (podobne ako had) a bola neškodná, podľa iných škodila hydine. Udržiaval sa magický zákaz zabiť lasicu žijúcu v blízkosti obydlia, aby neuhynul dobytok, ktorý ona chráni, alebo aby nezomrela gazdiná domu. Podľa povery z horného Spiša, ak gazda uvidel v maštali lasicu v čase, keď bola niektorá z kráv teľná, malo mať teľa rovnakú farbu ako lasica.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: démon, gazdiná, had
Literatúra: Horváthová, E.: Materiály zo zvykoslovných a poverových reálií na Hornom Spiši. In: Slovenský národopis, 1972, č. 3, 484-503.
Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
Cibulová, T.: Ochrancovia domu a hospodárstva [mapa]. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 83, mapa 8.