Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kruh

univerzálny symbol celistvosti, Slnka, boha, dobra. Vnútro kruhu predstavuje sakralizovaný priestor, kruh nekonečno bez začiatku a konca. Kruh s bodkou v strede symbolizuje dokonalosť, dva koncentrované kruhy Slnko a Mesiac, tri kruhy minulosť, prítomnosť, budúcnosť alebo zem, vzduch, vodu alebo tri svety – zem, nebo, peklo. Dvojitý kruh je symbolom muža a ženy, lásky a poznania. Od kruhu sa odvodzuje aj symbolika určitých predmetov (veniec, prsteň), kvetov (ruža, ľalia). V obradoch predstavuje chránený alebo magicky aktívny priestor, ktorý treba uzatvoriť. Magický kruh sa vyznačoval vodou, vápnom, svätenou vodou, svätenou kriedou, vysypával popolom, hlinou, pieskom, vyorával pluhom. Podľa poverových predstáv ochrannú funkciu malo aj obchádzanie určitého priestoru v tradíciou určených dňoch (obchôdzky, svadba); v nebezpečných situáciách, napríklad požiaru, vytvorenie kruhu uzamykalo oheň; obkrúžením liečivými odvarmi, niťou mali zmiznúť bradavice.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: bradavica, prsteň, ruža, priesť, sväteniny, obchôdzky, Marek, popol, svadba, ornament, obchádzanie
Literatúra: Danglová, O.: Dekor/ symbol. Dekoratívne tradície na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001, 21-25.
Václavík, A.: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha 1959, 398.
Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 102.