Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Kovovlad

(Kovlad)

démonická bytosť ľudského vzhľadu súvisiaca s predstavami o duchoch zeme; vládca podzemných pokladov a nerastov, najmä rúd. Patrí do skupiny prírodných démonov, podobne ako Runa, permoníci a trpaslíci. Predstava o ňom je na území Slovenska hmlistá a sporadická, najčastejšia v banských oblastiach stredného Slovenska. Podľa záznamov z okolia Kremnice mal vzhľad urasteného mladého muža. Sídlil v podzemných palácoch a vládol nad baňami a zemskými pokladmi. Bol tiež pánom permoníkov, s ktorými strážil podzemné bohatstvo, trestal zlých a odmeňoval dobrých. V niektorých oblastiach Slovenska sa za jeho ženský náprotivok ako vládkyne podzemných rúd a nerastov pokladala Runa. Z rozprávok je známy motív o pyšnej dievčine, ktorú Kovovlad potrestá vo svojom podzemnom paláci tak, že nedostane jesť iný chlieb ako medený, strieborný a zlatý (rozprávka Ľubka a Kovovlad v zbierke Pavla Dobšinského). Paralely predstavy o vládcovi zemských pokladov sú známe i u okolitých národov, kde však splývajú skôr s predstavami o duchoch horských a skalných.

Autor: Tatiana Cibulová

Pozri aj: banícky folklór, démon, permoník, Runa, trpaslík
Literatúra: Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti I.-III. Bratislava 1973.
Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.