Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kométa

(ohnivá metla, vlasatica)

vesmírne teleso sprevádzané rojom drobných častíc, ktoré na nočnej oblohe vytvárajú pre pozorovateľa efekt chvosta, pozorovateľné iba veľmi výnimočne, často s odstupom viacerých desaťročí. Pre svoju neobvyklosť sa tento jav v tradičných predstavách o prírode vysvetľoval ako predzvesť nešťastia, hrozba vojny či epidémie. Kométou je vlastne aj vianočná hviezda ako súčasť betlehemu či rekvizita v ľudových vianočných hrách.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: meteor, nebo, hviezda, betlehem
Literatúra: Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1963, 369-371.