Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kliatba

formula charakteru zvolania s cieľom privolať podľa princípu mágie slova zlo alebo nešťastie na jednotlivca, jeho rodinu či potomstvo. Viera v účinnosť kliatby sa zachovala vo folklórnych podaniach: povesť o skamenenej pastierke, balada o dievčati zakliatom do javora, rozprávka o zhavranených bratoch. Dodnes sa v hovorovom jazyku používajú formuly, začínajúce slovom bodaj (Bodaj si skamenel), využívajú magické čísla (sedem bohov) a číslovky (sto striel okovaných), ktoré sa vyskytovali v kliatbach.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: magické čísla, mágia, zakliatie, zaklínanie, zariekanie
Literatúra: Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1958, 313-336.
Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Kiliánová, G.: Ľudová próza. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 282-299.