Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

homeopatia

(z gréckeho homoios – podobný)

liečebná metóda zameraná iba na príznaky, nie na príčiny choroby. Jej princípom je, že podobné sa lieči podobným (simila similibus curentur). V zmysle tejto metódy sú účinnými lieky vyvolávajúce príznaky podobné ako samotná choroba, ktoré mobilizujú vnútorné sily pacienta. Za zakladateľa metódy sa považuje lekár Samuel Hahnemann (1755 – 1843) z Lipska. Ľudové liečenie prijalo homeopatiu pomerne rýchlo, pretože využívala liečivé rastliny i šťavy a aplikovala ich na základe vonkajších príznakov ochorenia. Takéto využívanie sa prelínalo so starším magickým princípom podobnosti.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: žltačka, epilepsia, choroba, liečivé rastliny, liečebné praktiky
Literatúra: Jakubíková, K.: Ľudové liečenie. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 263-269.
Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 301-322.