Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hodina

časová jednotka obsahujúca 60 minút alebo 1/24 dňa. Delenie dňa na 24 hodín bolo v Európe známe už v 2. storočí. Nedokonalosťou meracích prístrojov, v závislosti od ročného obdobia aj od miesta merania času bola však dĺžka hodiny rôzna. Napríklad počas leta bola dlhšia ako v zime. Rovnakú dĺžku každej hodiny bolo možné stanoviť až pomocou mechanických hodín, ktoré sa v Európe používali od 12. storočia. Hodina bola aj základom niektorých dĺžkových jednotiek (napríklad hodina chôdze). Spojenia posledná hodina, udrela posledná hodina boli obrazným vyjadrením konca. Spojenie nevie dňa ani hodiny vyjadrovalo neistotu, nemožnosť spoznať, predvídať určité udalosti v živote (napríklad smrť). Ako hodina duchov sa označovala polnoc alebo jedna po polnoci, počas ktorých sa podľa tradičných predstáv objavovali nadprirodzené bytosti.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: meranie času, duch, deň, smrť
Literatúra: Kotulová, E.: Kalendář aneb kniha o věčnosti a času. Praha 1978.