Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hmyz

skupina článkonožcov (latinsky Insecta). V tradičných predstavách súvisel zväčša s predpoveďami úrody a počasia, ale i s veštbami. Veľmi vysoké mraveniská znamenali príchod tuhej zimy; mnoho ôs predpovedalo veľa snehu; ak bolo na jar veľa svrčkov, v lete malo byť veľa komárov či málo obilia. Slnečné počasie sa dalo čakať, ak silno svietili svätojánske mušky. Dážď mal prísť, ak štípali včely a muchy, mušky lietali v rojoch, mravce vo veľkom množstve tiahli cez cestu. Obyvateľov domu, kde počuli červotoča či svrčka, čakalo nešťastie. Pri stavbe domu sa tesári nesmeli porezať, lebo kvapky krvi by priťahovali do domu ploštice. Aby chlapov v lete neštípali muchy, v Honte chodievali na Popolcovú stredu do krčmy a spoločne pili. Mravce a mravenisko v poverových úkonoch symbolizovali štedrosť a pracovitosť: výskyt mravcov v dome sa považoval za šťastie; prosperitný účinok malo mať sypanie mravcov na prahy domov pri jarných mládeneckých obchôdzkach v okolí Nitry.

Autor: Katarína Popelková

Pozri aj: predpoveď, veštenie, predzvesť, dážď, Popolcová streda, Štedrý večer, kult predkov, duša, zvyky pri stavbe domu, obchôdzky
Literatúra: Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 116 a 121.
Horváthová, E.: Materiály zo zvykoslovných a poverových reálií na Hornom Spiši. In: Slovenský národopis, roč. 19, 1972, 484-503.
Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548.