Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

dohadzovanie

sprostredkovanie sobáša osobou, ktorá vybrala alebo upozornila na vhodných manželských partnerov. Robilo sa na požiadanie rodičov, ktorí hľadali manželského partnera pre svoje deti, alebo na žiadosť osoby, ktorá chcela uzavrieť manželstvo. Uplatňovalo sa najmä u tých osôb, ktoré mali z rôznych dôvodov obmedzené možnosti výberu partnera. Dohadzovaním sa zaoberali najmä staršie ženy – dohadzovačky, ktoré za to dostávali naturálnu alebo peňažnú odmenu. V období Československej republiky (1918 – 1939) sa na sprostredkovanie sobášov vydávali v niektorých oblastiach Slovenska aj živnostenské listy.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: sobáš
Literatúra: Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 254-265.