Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

bradavica

(bredovica, kuria riť)

žltohnedý až čierny kožný výrastok, často so zbrázdeným povrchom. Podľa tradičných predstáv mal človek bradavice z vody z napájadla pre sliepky, ak niekomu bradavice spočítal a podobne. Magické spôsoby liečenia vychádzali z predstavy o bradavici ako tvorovi, ktorého treba z tela odpudiť. Bradavice napríklad na Veľký piatok po západe slnka šúchali, s gestom odháňania z tela, usušenou žabou nájdenou na ceste. V Honte ich šúchali o stenu v kostole, keď kňaz povedal Amen. V Gemeri ich stierali, keď išli ľudia z kostola, so zariekaním Idú ľudia z kostola, het bradavice z môjho tela! Bradavice natierali vodou z bútľavého stromu, menštruačnou krvou, krvou z krta, holuba (u muža), holubice (u ženy). Sčasti racionálny základ malo podviazanie bradavice niťou, konským vlásím, aby odumreté odpadli. Bradavice aj vypaľovali lápisom a vyrezávali.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: magické úkony, Veľký piatok, žaba, holub, moč
Literatúra: Čajánková, E.: Liečenie. In: Banícka dedina Žakarovce. Bratislava 1956, 483-487.
Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Zostavil J. Mjartan a E. Plicková. Bratislava 1974, 301-322.
Jakubíková, K.: Ľudové liečenie. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zostavil J. Podolák. Košice 1972, 263-269.